Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/1

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii

23. 07. 2020

Poštová známka:
Matej Korvín - Renesancia a humanizmus

Matej Korvín - Renesancia a humanizmus
Deň vydania: 25. 09. 2008
 

Poštová známka Matej Korvín, Renesancia a humanizmus.
Deň vydania: 25. 9. 2008
Nominálna hodnota: T1 50g (pozri prevod taríf) Rozmery známky: 38 mm x 38 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Technika tlače: Ofset


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov