Výmenné stretnutie zberateľov v Bratislave

Pozvanie na výmenné stretnutie zberateľov rôznych zberateľských odborov v Bratislave

12. 12. 2020

Poštová známka:
EUROPA 2008: Písanie listov

EUROPA 2008: Písanie listov
Deň vydania: 05. 05. 2008
 

Poštová známka EUROPA 2008 – Písanie listov.
Deň vydania: 5. 5. 2008 (koniec platnosti 31. 12. 2009)
Nominálna hodnota: 21 Sk
Rozmery známky: 27 mm x 44 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Polakovič
Grafická úprava: Ľubomír Krátky
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: Ofset
Náklad: 0,2 mil

Hárčeková úprava


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov