Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná významnému slovenskému maliarovi, grafikovi, ilustrátorovi a tiež autorovi slovenských známok Vladimírovi Machajovi (1929 – 2016).

04. 12. 2020

Poštová známka:
Vianoce 2008

Vianoce 2008
Deň vydania: 13. 11. 2008
 

Poštová známka Vianoce 2008.
Deň vydania: 13. 11. 2008
Nominálna hodnota: T2 50g (pozri prevod taríf)
Rozmery známky: 27 mm x 34 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Motív na známke: obraz zo zbierky SNG "Svätá rodina", neznámy antverpský maliar
Grafická úprava: Radmila Hanečková
Technika tlače: Ofset
Náklad: 4 mil.


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov