Slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove

Pozvanie na slávnostné uvedenie poštovej známky 150. výročie založenia hvezdárne v Hurbanove.

29. 06. 2021

Poštová známka:
Umenie: Jozef Baláž

Umenie: Jozef Baláž
Deň vydania: 27. 11. 2008
 

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením ilustrácie Jozefa Baláža z knihy "Sedemfarebný kvietok" z roku 1975.
Poštová známka
Umenie: Jozef Baláž - ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok


Deň vydania: 27. 11. 2008
Nominálna hodnota: T2 1000g (pozri prevod taríf)
Rozmery známky: 45 mm x 55 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Grafická úprava: František Horniak
Rytec známky: František Horniak
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Oceľotlač z plochých platní


Súvisiace materiály:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov