Hold bojovníkom v prvých líniách - Pandémia koronavírusu COVID-19 a filatelia

Prehľad poštových materiálov s priamym alebo nepriamym súvisom s pandémiou corona vírusu COVID-19.
(Aktualizované 8. 4. 2020)

08. 04. 2020

Poštová známka:
Deň poštovej známky – 1. poštová linka Bratislava – Ružomberok – Košice

Deň poštovej známky – 1. poštová linka Bratislava – Ružomberok – Košice
Deň vydania: 27. 11. 2008
 

Poštová známka Deň poštovej známky – 1. poštová linka Bratislava – Ružomberok – Košice.
Deň vydania: 27. 11. 2008
Nominálna hodnota: T1 50g (pozri prevod taríf)
Rozmery známky: 44 mm x 27 mm + k
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 1 mil.


Súvisiace materiály: Súvisiace akcie:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2008


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov