Tribute to the manor house in Partizánske: They immortalized it on the original postage stamp

Report from the ceremonial inauguration of the postage stamp Beauty of Our Homeland - Manor-house Water Castle in Simonovany

23. 09. 2020

Messages and notifications

Beginning    <<   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>   End
04. 11. 2013

Letter from St. Petersburg

Krátka reportáž zo zájazdu do Petrohradu (Sankt Peterburgu) so zážitkami pri hľadaní filatelistických obchodov a iných miest zaujímavých pre zberateľov známok od Ivana Tvrdého.

07. 10. 2013

A new Spravodaj ZSF 2013/3 was published

Ak máte záujem o aktuálne informácie o dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2013/3.

21. 08. 2013

Last farewell to Andrej Tekel

Slová rozlúčky s významným slovenským filatelistom a vzácnym človekom Andrejom Tekeľom a krátka fotoreportáž z jeho poslednej cesty v bratislavskom krematóriu.

05. 08. 2013

Historic transport of mail

Informácia o historickej preprave poštových zásielok "PONY EXPRESS SLOVAKIA 2013" v Bratislave.

Beginning    <<   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists