03. 12. 2023

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014

Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od V. Mrvu)
Published: 11. 08. 2014 13:59

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Kompletný výstavný katalóg s odbornými článkami a zoznamom exponátov a oficiálne výsledky filatelistickej výstavy II. a III. stupňa GALAFILA 2014 v Galante.

Vďaka ochote organizačného výboru publikujeme kompletný výstavný katalóg a palmares (= oficiálne výsledky) filatelistickej výstavy II. a III. stupňa GALAFILA 2014, ktorá sa konala v dňoch 7. - 9. augusta v Galante.


Výstavný katalóg


Výstavný katalóg obsahuje okrem základných informácií ako predstavenie výstavy, výstavný poriadok, organizačný výbor, porota výstavy a zoznam exponátov aj príhovory primátora mesta Galanta L. Maťašovského, predsedu Zväzu slovenských filatelistov M. Ňaršíka a vedúceho odboru POFIS, Slovenská pošta, a. s. Martina Vanča.

Odborná časť katalógu obsahuje nasledovné príspevky:

  • OV: Organizovaná filatelia v Galante,
  • Knappová, M.: Galanta - moje mesto,
  • OV: Príležitostné pečiatky pošty Galanta,
  • Maniaček st., J.: Príležitostné pečiatky s námetom Štefánika,
  • Novosad, S: Trenčiansky 71. peší pluk a vzbura slovenských vojakov v Kragujevaci.

PDF dokument Výstavný katalóg filatelistickej výstavy II. a III. stupňa GALAFILA 2014


Palmares - Oficiálne výsledky


Správa poroty a oficiálne výsledky filatelistickej výstavy II. stupňa a filatelistickej výstavy III. stupňa:

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014


Diplomy, medaily a grafický list pre úspešných vystavovateľov


Organizačný výbor výstavy udelil vystavovateľom diplomy na medailu a ceny podľa určenia výstavnej poroty. Exponáty, ktoré boli ocenené zlatou, veľkou pozlátenou a pozlátenou medailou obdržali zvláštny číslovaný grafický list. Autorom grafického listu je akad. mal. Peter Augustovič, významný grafik a autor slovenských poštových známok. Tieto listy obdržali aj sponzori a jednotlivci, ktorí podporili výstavu v Galante.

Grafický list filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Poďakovanie organizačného výboru


Organizačný výbor filatelistickej výstavy GALAFILA 2014 s veľkou úctou ďakuje osobám a inštitúciám, ktoré podporili túto výstavu.

Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od V. Mrvu)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists