Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014 - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)

Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014

Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014

Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014   Kompletný výstavný katalóg s odbornými článkami a zoznamom exponátov a oficiálne výsledky filatelistickej výstavy II. a III. stupňa GALAFILA 2014 v Galante.
 


Vďaka ochote organizačného výboru publikujeme kompletný výstavný katalóg a palmares (= oficiálne výsledky) filatelistickej výstavy II. a III. stupňa GALAFILA 2014, ktorá sa konala v dňoch 7. - 9. augusta v Galante.


Výstavný katalóg


Výstavný katalóg obsahuje okrem základných informácií ako predstavenie výstavy, výstavný poriadok, organizačný výbor, porota výstavy a zoznam exponátov aj príhovory primátora mesta Galanta L. Maťašovského, predsedu Zväzu slovenských filatelistov M. Ňaršíka a vedúceho odboru POFIS, Slovenská pošta, a. s. Martina Vanča.

Odborná časť katalógu obsahuje nasledovné príspevky:

  • OV: Organizovaná filatelia v Galante,
  • Knappová, M.: Galanta - moje mesto,
  • OV: Príležitostné pečiatky pošty Galanta,
  • Maniaček st., J.: Príležitostné pečiatky s námetom Štefánika,
  • Novosad, S: Trenčiansky 71. peší pluk a vzbura slovenských vojakov v Kragujevaci.

PDF dokument Výstavný katalóg filatelistickej výstavy II. a III. stupňa GALAFILA 2014


Palmares - Oficiálne výsledky


Správa poroty a oficiálne výsledky filatelistickej výstavy II. stupňa a filatelistickej výstavy III. stupňa:

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Palmares filatelistickej výstavy GALAFILA 2014


Diplomy, medaily a grafický list pre úspešných vystavovateľov


Organizačný výbor výstavy udelil vystavovateľom diplomy na medailu a ceny podľa určenia výstavnej poroty. Exponáty, ktoré boli ocenené zlatou, veľkou pozlátenou a pozlátenou medailou obdržali zvláštny číslovaný grafický list. Autorom grafického listu je akad. mal. Peter Augustovič, významný grafik a autor slovenských poštových známok. Tieto listy obdržali aj sponzori a jednotlivci, ktorí podporili výstavu v Galante.

Grafický list filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Poďakovanie organizačného výboru


Organizačný výbor filatelistickej výstavy GALAFILA 2014 s veľkou úctou ďakuje osobám a inštitúciám, ktoré podporili túto výstavu.


Post a comment
Related materials (2):

Postal Card with imprint Philatelic exhibition GALAFILA 2014  (Historical postal stations - Straze nad Zvolenom)Postal Card with imprint
Philatelic exhibition GALAFILA 2014 (Historical postal stations - Straze nad Zvolenom)
Commemorative Postmark Opening of the philatelic exhibition GALAFILA 2014Commemorative Postmark
Opening of the philatelic exhibition GALAFILA 2014

Related announcements (1):

Ceremonial opening of the philatelic exhibition GALAFILA 2014Ceremonial opening of the philatelic exhibition GALAFILA 2014

Related events (1):

Philatelic Exhibition of rank II and III GALAFILA 2014


Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od V. Mrvu)

Published: 11. 08. 2014 13:59
 
Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014

Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014
Exhibition catalogue and palmares of the philatelic exhibition GALAFILA 2014
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Ak svoje silné stránky nebudete pravidelne využívať a používať, budete žiť rovnaký život ako niekto, kto tie silné stránky nemá.

(Miro Veselý)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk