18. 08. 2023

Philatelic Exhibitions:
Philatelic Exhibition of rank II and III GALAFILA 2014

Philatelic Exhibition of rank II and III GALAFILA 2014
Location: Mestské kultúrne stredisko, Galanta
Entry: Unspecified
Date: 07. 08. 2014 - 09. 08. 2014

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Filatelistická výstava II. a III. stupňa GALAFILA 2014 v Galante.Filatelistická výstava II. a III. stupňa s medzinárodnou účasťou

GALAFILA 2014Filatelistická výstava GALAFILA 2014 sa uskutoční počas príležitosti konania XXX. výročia Galantských jarmočných predajných trhov 7. až 9. augusta 2014. Výstava bude zameraná na filatelistickú činnosť členov ZSF a ostatných družobných zahraničných zväzov filatelistov z Maďarska, Českej republiky, Poľska Ukrajiny a Srbska.

Dôraz bude kladený na doposiaľ nevystavené exponáty v SR, nové exponáty začínajúcich vystavovateľov, exponáty, ktoré stratili kvalifikáciu pre vyššie stupne výstav. Bude zameraná na propagáciu slovenskej poštovej známky, prácu našich tvorcov poštových známok a propagáciu filatelie ako kultúrnej záľuby s dôrazom na zberateľstvo pre školskú mládež.

Usporiadateľ výstavy:
Klub filatelistov 52-25 Galanta

Organizátor výstavy:
    Zväz slovenských filatelistov
    Mesto Galanta
    Slovenská pošta, a. s.

Program výstavy:
Výstava je otvorená v dňoch 7. augusta – 9. augusta 2014 - v deň otvorenia od 18.30 hod. do 20,00 hod., v ostatné dní od 9,00 hod. do 17,00 hod.

 • Štvrtok 7. 8. 2014:
  • Otvorenie výstavy (o 18:30 hod.)
  • Kultúrny program
  • Recepcia
  • Otvorenie galantských trhov (o 13:00 hod.)
 • Sobota 9. 8. 2014:
  • Ukončenie výstavy (o 13:00 hod.)

Viac informácií po oznámení podrobností organizátormi.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists