Postage stamp territories - Transnistria

Article from the field of stamp territories focused on the history and postal service of Transnistria.

29. 03. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Ceremonial opening of the philatelic exhibition GALAFILA 2014

Ceremonial opening of the philatelic exhibition GALAFILA 2014
Author: Vojtech Jankovič
Published: 08. 08. 2014 14:57

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Fotoreportហzo slávnostného otvorenia filatelistickej výstavy GALAFILA 2014 vo štvrtok 7. augusta 2014 v Galante.

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Aké boli Bratislavské zberatežské dni 2014?

Aké boli Bratislavské zberatežské dni 2014?   Aké boli Bratislavské zberatežské dni 2014?

Aké boli Bratislavské zberatežské dni 2014?   Aké boli Bratislavské zberatežské dni 2014?

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

A na záver zopár portrétov nehynúcich legiend slovenskej (a maďarskej) filatelie!

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014A na úplný záver jedno možno trochu zlomysežné jazykové zamyslenie:

Čo očakávate, že bude vystavené na výstave kvetov? ...... Kvety!

Čo očakávate, že bude vystavené na výstave obrazov? ...... Obrazy!

Čo by ste teda očakávali, že bude vystavené na výstave filatelistov? ......

Slávnostné otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

... ako poznamenala Veronika: "Pekne v trenkách nastúpení v rade!" :-) :-) :-)


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists