Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

25. 08. 2024

Filatelistické výstavy:
Filatelistická výstava II. a III. stupňa GALAFILA 2014

Filatelistická výstava II. a III. stupňa GALAFILA 2014
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Galanta
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 07. 08. 2014 - 09. 08. 2014

Filatelistická výstava II. a III. stupňa GALAFILA 2014 v Galante.Filatelistická výstava II. a III. stupňa s medzinárodnou účasťou

GALAFILA 2014Filatelistická výstava GALAFILA 2014 sa uskutoční počas príležitosti konania XXX. výročia Galantských jarmočných predajných trhov 7. až 9. augusta 2014. Výstava bude zameraná na filatelistickú činnosť členov ZSF a ostatných družobných zahraničných zväzov filatelistov z Maďarska, Českej republiky, Poľska Ukrajiny a Srbska.

Dôraz bude kladený na doposiaľ nevystavené exponáty v SR, nové exponáty začínajúcich vystavovateľov, exponáty, ktoré stratili kvalifikáciu pre vyššie stupne výstav. Bude zameraná na propagáciu slovenskej poštovej známky, prácu našich tvorcov poštových známok a propagáciu filatelie ako kultúrnej záľuby s dôrazom na zberateľstvo pre školskú mládež.

Usporiadateľ výstavy:
Klub filatelistov 52-25 Galanta

Organizátor výstavy:
    Zväz slovenských filatelistov
    Mesto Galanta
    Slovenská pošta, a. s.

Program výstavy:
Výstava je otvorená v dňoch 7. augusta – 9. augusta 2014 - v deň otvorenia od 18.30 hod. do 20,00 hod., v ostatné dní od 9,00 hod. do 17,00 hod.

 • Štvrtok 7. 8. 2014:
  • Otvorenie výstavy (o 18:30 hod.)
  • Kultúrny program
  • Recepcia
  • Otvorenie galantských trhov (o 13:00 hod.)
 • Sobota 9. 8. 2014:
  • Ukončenie výstavy (o 13:00 hod.)

Viac informácií po oznámení podrobností organizátormi.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov