Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2021/2 (108)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

10. 03. 2021

Príležitostná pečiatka:
Otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014

Otvorenie filatelistickej výstavy GALAFILA 2014
Deň používania: 07. 08. 2014
 
Pošta: GALANTA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti otvorenia filatelistickej výstavy GALAFILA 2014 v Galante.


Textový motív: OTVORENIE VÝSTAVY GALAFILA 2014

Obrazový motív: Priečelie neogotického kaštieľa v Galante.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov