Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Exhibitions, fairs - information, reports, promotion:
Slovak Post presents the best of postage stamps engravings

Slovak Post presents the best of postage stamps engravings
Author: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Source: www.posta.sk
Published: 25. 04. 2014 18:22

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Tlačová správa Slovenskej pošty o usporiadaní výstavy, ktorá predstavuje výber ryteckej tvorby troch pilierov slovenskej známkovej oceľorytiny – Rudolfa Cigánika, Martina Činovského a Františka Horniaka..

Základné informácie:

  • Článok/oznam/správa/reportáž: PDF dokument Slovenská pošta prezentuje to najlepšie z rytín poštových známok
  • Anotácia: Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s Poštovým múzeom pripravila na jarné mesiace apríl a máj 2014 výstavu THE BEST OF SLOVAK STAMP ENGRAVING – Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak.
  • Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
  • Dátum: 15. apríla 2014
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Author: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists