Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

Exhibitions of stamp production:
Exhibition THE BEST OF SLOVAK STAMP ENGRAVING – Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak

Exhibition THE BEST OF SLOVAK STAMP ENGRAVING – Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak
Location: Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Entry: Unspecified
Date: 15. 04. 2014 - 19. 05. 2014

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Exhibition „THE BEST OF SLOVAK STAMP ENGRAVING – Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak“ of the best engravings of Slovak postage stamps in the exhibition hall of the Postal Museum in the building of the Slovak Post in Banska Bystrica.


Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s Poštovým múzeom pripravila na jarné mesiace apríl a máj 2014 výstavu THE BEST OF SLOVAK STAMP ENGRAVING – Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak.

Zima, mráz, sneh a ľad - to sú pravé podmienky pre zimné športy. Lyžovanie, hokej, krasokorčuľovanie a mnohé ďalšie športové disciplíny spojené so snehom a ľadom sú populárne na celom svete. A rovnako aj na Slovensku. Našu krajinu preslávili už mnohé osobnosti zimných športových disciplín. Ich úspechy, ako aj veľké podujatia organizované v zimných športoch u nás aj vo svete sa pravidelne dostávajú do emisného plánu slovenských poštových známok.

Výstava predstavuje výber ryteckej tvorby troch pilierov slovenskej známkovej oceľorytiny – Rudolfa Cigánika, Martina Činovského a Františka Horniaka. Minulý rok od februára do polovice apríla prezentovala Slovenskú poštu, a. s. aj v Poštovním muzeu v Prahe, kde získala pozitívne ohlasy. Do výstavných priestorov Poštového múzea v Banskej Bystrici prichádza v podobe doplnenej o nové emisie a mapuje všetky víťazné medzinárodne ocenené emisie v súťaži o najkrajšiu známku sveta, ktorá sa od roku 1980 koná pod názvom Grand Prix de l ́Expo sition WIPA vo Viedni.

Vystavené autorské nátlačky rytín, postupnosti tlače a líniové rozkresby, ktoré predstavujú podklad pre tvorbu rytiny, približujú dielo všetkých troch autorov. Dôraz pri koncipovaní výstavy je kladený na oceľorytinu ako reprodukčnú techniku, ktorá je schopná pretlmočiť umelecké diela historických majstrov, ako aj súčasného umenia. Práve preto sú na výstave prezentované oceľorytecké diela emisného radu Umenie, ktoré patria k vrcholu ryteckej tvorby z dôvodu ich výroby unikátnou viacfarebnou oceľotlačou z plochých platní. Za pozornosť určite stoja aj dokonalé jednofarebné rytiny menších formátov , ktoré spracúvajú prírodné motívy, ale aj dôstojné rytiny väčších rozmerov s historickou tematikou.

Výstava prezentuje 20 emisií a vytvára priestor pre porovnanie vystúpení všetkých troch autorov.

Známková grafika každého z uvedených autorov predstavuje viac ako 100 vydaných známok. Dvaja z autorov, Martin Činovský a František Horniak, vytvárali svoje prvé známkové grafiky už v období Československa. Ako prvý sa tradičnej technike oceľorytiny začal venovať Martin Činovský, ktorého môžeme považovať za zakladateľa slovenskej ryteckej školy. Jeho príkladom sa inšpirovali František Horniak a Rudolf Cigánik. Prvý z nich sa s poznatkami o umeleckom stvárnení kovu stretol na SUPŠ v Kremnici a prostredníctvom tvorby poštových pečiatok, druhý z nich bol rovnako ako Martin Činovský absolventom oddelenia knižnej tvorby u prof. Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a k oceľorytine sa dostal prostredníctvom práce v oblasti farebného drevorezu.

Výstava bude verejnosti prístupná v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9 od 15. apríla 2014 do 19. mája 2014 v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod.
Zdroj: Slovenská pošta - Tlačové správy


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists