Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Voting for the most beautiful postage stamp EUROPA 2014

Voting for the most beautiful postage stamp EUROPA 2014
Author: Vojtech Jankovič
Source: europa-stamps.blogspot.com
Published: 01. 06. 2014 00:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Anketa o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje.


EUROPA


Nezisková organizácia PostEurop, založená v roku 1993 za účelom reprezentovať záujmy európskych poštových prevádzkovateľov, vyhlasuje medzinárodnú anketu "The 2014 EUROPA Stamps Competition" o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2014, tento rok s podtitulom "Národné hudobné nástroje". Anketa je vyhlasovaná každoročne od roku 2002 a tento rok si možno vybrať spomedzi 55 zaradených poštových známok európskych krajín a priľahlých území vrátane slovenskej poštovej známky EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje. Uvidíme ako obstojí...


Poštová známka EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje


Hlasovanie je verejné a môže sa ho zúčastniť každý na adrese The 2014 EUROPA Stamps Competition do 31. augusta 2014.

Ďalšie informácie o organizácii PostEurop, o jej aktivitách na podporu poštovej prevádzky a zbierania poštových známok vrátane prehľadu všetkých doteraz vydaných poštových známok emisného radu EUROPA a prehľadu doterajších víťazov ankety o najkrajšiu poštovú známku EUROPA nájdete na internetovej stránke spoločnosti: PostEurop. Tiež tam môžete nájsť témy spoločného emisného radu EUROPA na ďalšie roky:

  • 2015 - Staré hračky (Old Toys)
  • 2016 - Ekológia v Európe - myslite zeleno (Ecology in Europe - Think Green)

Ďalšie informácie o vydávaní a zbieraní poštových známok EUROPA nájdete napríklad aj na internetovom blogu: EUROPA Stamps.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists