New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

02. 06. 2022

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Voting for the most beautiful postage stamp EUROPA 2014

Voting for the most beautiful postage stamp EUROPA 2014
Author: Vojtech Jankovič
Source: europa-stamps.blogspot.com
Published: 01. 06. 2014 00:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Anketa o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje.


EUROPA


Nezisková organizácia PostEurop, založená v roku 1993 za účelom reprezentovať záujmy európskych poštových prevádzkovateľov, vyhlasuje medzinárodnú anketu "The 2014 EUROPA Stamps Competition" o najkrajšiu poštovú známku spoločného emisného radu EUROPA 2014, tento rok s podtitulom "Národné hudobné nástroje". Anketa je vyhlasovaná každoročne od roku 2002 a tento rok si možno vybrať spomedzi 55 zaradených poštových známok európskych krajín a priľahlých území vrátane slovenskej poštovej známky EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje. Uvidíme ako obstojí...


Poštová známka EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje


Hlasovanie je verejné a môže sa ho zúčastniť každý na adrese The 2014 EUROPA Stamps Competition do 31. augusta 2014.

Ďalšie informácie o organizácii PostEurop, o jej aktivitách na podporu poštovej prevádzky a zbierania poštových známok vrátane prehľadu všetkých doteraz vydaných poštových známok emisného radu EUROPA a prehľadu doterajších víťazov ankety o najkrajšiu poštovú známku EUROPA nájdete na internetovej stránke spoločnosti: PostEurop. Tiež tam môžete nájsť témy spoločného emisného radu EUROPA na ďalšie roky:

  • 2015 - Staré hračky (Old Toys)
  • 2016 - Ekológia v Európe - myslite zeleno (Ecology in Europe - Think Green)

Ďalšie informácie o vydávaní a zbieraní poštových známok EUROPA nájdete napríklad aj na internetovom blogu: EUROPA Stamps.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists