Postage Stamp:
EUROPA 2014: National musical instruments - Three-part harmony bagpipes

EUROPA 2014: National musical instruments - Three-part harmony bagpipes
Date of Issue: 05. 05. 2014
Face value: 0,90 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 200000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA series devoted to the theme of traditional national folk instrument - Three-part harmony bagpipes.


Text motifs: TROJHLASNE GAJDY

Pictorial motifs: Trojhlasné gajdy.

Postage stamp artwork: akad. mal. Kamila Štanclová

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2014: National musical instruments - Three-part harmony bagpipes (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2014: National musical instruments - Three-part harmony bagpipes (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Gajdy sú ľudový hudobný nástroj pochádzajúci pravdepodobne z Blízkeho Východu. Boli známe starovekým Grékom, Rimanom aj nordickým národom. U Slovanov v Karpatskej kotline boli známe už v 8. storočí a na Slovenku sú doložené od 14. storočia. V 18. storočí boli gajdy veľmi módnym nástrojom vo Francúzsku, kde jeho pastorálny zvuk dobre charakterizoval módnu záľubu v imitácii vidieckeho života. V dnešnej dobe sa na gajdy hrá predovšetkým v Škótsku (kde sú gajdošské zbory aj súčasťou vojenských kapiel), na Sicílii, v Rumunsku, v Čechách (najmä na Domažlicku a Strakonicku) a samozrejme na Slovensku, kde zaznamenávame gajdy ako typický hudobný nástroj pastierskej kultúry. Rozšírené sú najmä na Orave, Pohroní a Gemeri.

Existuje viacero konštrukčných verzií gájd. Melódiu na gajdách vydáva tzv. melodická píšťala, ktorá má rozsah šesť až osem tónov. V prípade zložitejšieho nástoja môže byť melodických píšťal aj viac. V 14. storočí začali byť gajdy dopĺňané jednou až troma tzv. burdónovými píšťalami, pomocou ktorých mohol nástroj vydávať burdónovou technikou nepretržite znejúci interval základného tónu (prípadne kvinty atď.). Tón gájd je mečavý a diatonické melódie, sprevádzané neustálym burdónovým podkladom, sú v ľudovej hudbe často ozdobované prieraznými terciami atď. Ladenie gájd je rôzne, ako je rôzna aj dĺžka jednotlivých trubíc.

Prúd vzduchu do všetkých píšťal zabezpečuje mechový zásobník zo zvieracej kože. Hráč prívod vzduchu reguluje tlakom lakťa na mech, ktorý je pripevnený koženým pásikom k paži a pohybom ramena sa dvíha a stláča. Prívodom vzduchu sa rozkmitá jemný plátok, ktorý je omotaným motúzom pripevneným k dutej, na jednom konci uzatvorenej trubičke (podobne ako pri klarinete). Na celom Slovenku sa vyskytujú najmä trojhlasné gajdy, na strednom Slovenku sú známe aj štvorhlasné až päťhlasné gajdy, na Orave takzvané goralské dvojhlasné gajdy.


Author (source) of the description: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists