Nové číslo časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA 2024/1

Informácia o vydaní a prehľad obsahu nového čísla filatelistického časopisu SLOVENSKÁ FILATELIA, ktorý prináša aktuálne informácie a odborné články z oblasti filatelie a zbierania poštových známok.

15. 04. 2024

Poštová známka:
EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje - Trojhlasné gajdy

EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje - Trojhlasné gajdy
Deň vydania: 05. 05. 2014
Nominálna hodnota: 0,90 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Poštová známka z emisného radu EUROPA s námetom tradičného národného ľudového nástroja - trojhlasných gájd.


Textový motív: TROJHLASNE GAJDY

Obrazový motív: Trojhlasné gajdy.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Kamila Štanclová

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje - Trojhlasné gajdy (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2014: Národné hudobné nástroje - Trojhlasné gajdy (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Gajdy sú ľudový hudobný nástroj pochádzajúci pravdepodobne z Blízkeho Východu. Boli známe starovekým Grékom, Rimanom aj nordickým národom. U Slovanov v Karpatskej kotline boli známe už v 8. storočí a na Slovenku sú doložené od 14. storočia. V 18. storočí boli gajdy veľmi módnym nástrojom vo Francúzsku, kde jeho pastorálny zvuk dobre charakterizoval módnu záľubu v imitácii vidieckeho života. V dnešnej dobe sa na gajdy hrá predovšetkým v Škótsku (kde sú gajdošské zbory aj súčasťou vojenských kapiel), na Sicílii, v Rumunsku, v Čechách (najmä na Domažlicku a Strakonicku) a samozrejme na Slovensku, kde zaznamenávame gajdy ako typický hudobný nástroj pastierskej kultúry. Rozšírené sú najmä na Orave, Pohroní a Gemeri.

Existuje viacero konštrukčných verzií gájd. Melódiu na gajdách vydáva tzv. melodická píšťala, ktorá má rozsah šesť až osem tónov. V prípade zložitejšieho nástoja môže byť melodických píšťal aj viac. V 14. storočí začali byť gajdy dopĺňané jednou až troma tzv. burdónovými píšťalami, pomocou ktorých mohol nástroj vydávať burdónovou technikou nepretržite znejúci interval základného tónu (prípadne kvinty atď.). Tón gájd je mečavý a diatonické melódie, sprevádzané neustálym burdónovým podkladom, sú v ľudovej hudbe často ozdobované prieraznými terciami atď. Ladenie gájd je rôzne, ako je rôzna aj dĺžka jednotlivých trubíc.

Prúd vzduchu do všetkých píšťal zabezpečuje mechový zásobník zo zvieracej kože. Hráč prívod vzduchu reguluje tlakom lakťa na mech, ktorý je pripevnený koženým pásikom k paži a pohybom ramena sa dvíha a stláča. Prívodom vzduchu sa rozkmitá jemný plátok, ktorý je omotaným motúzom pripevneným k dutej, na jednom konci uzatvorenej trubičke (podobne ako pri klarinete). Na celom Slovenku sa vyskytujú najmä trojhlasné gajdy, na strednom Slovenku sú známe aj štvorhlasné až päťhlasné gajdy, na Orave takzvané goralské dvojhlasné gajdy.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov