New issue of the journal FIP Flash 136 – JANUARY 2024

New issue of the informative journal the World Philatelic Federation FIP Flash.

16. 02. 2024

Books, magazines and other publications:
A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 11. 07. 2014 11:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ak máte záujem o aktuálne informácie o  dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/2.

Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/2:


Úvodník

Pozvánka na výstavu ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 7. 6. 2014 ...........................................5
Projekty Komisie námetovej filatelie ZSF ...........................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba II. štvrťroka 2014 ..................8
Inaugurácia známok Manet 90 a Jawa 50 Pionier ................11
Dvojité moletáže ..............................12

Poštová história

Pošta vo Vysokých Tatrách ....................14
Hybe v dejinách pošty a poštovníctva .......................18
Pošta na území Slovenska v roku 1776 .......................19

Výstavy a kongresy

HUNFILA 2014 – Historický úspech Slovenskej filatelie ....................21
GALAFILA 2014 .......................23
Mestská filatelistická výstava na počesť Dní mesta Košice .......................24
Významný úspech slovenských exponátov na Medzinárodnej filatelistickej výstave v Paríži .......................26

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat (II) ......................27
70 rokov organizovanej filatelie v Liptovskom Mikuláši ..............29
Výstava 100 rokov od Velkej vojny 1914 - 1918 v Trenčíne .......................................31
Filatelistické výstavy v Galante ......................32

Spoločenská kronika

Rozlúčili sme sa s Ervínom Horváthom ................................................34

Inzercia

Sběratel 2014 .......................................................................... 34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists