A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
Offer of personalized printing sheets (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)

A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published


Angličtina / English
Use translation by Google Translate (no guarantee).
 
A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published   Ak máte záujem o aktuálne informácie o  dianí v slovenskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/2.
 


Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/2 Filatelistický časopis Spravodajca ZSF 2014/2


Obsah filatelistického časopisu Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov 2014/2:


Úvodník

Pozvánka na výstavu ......................................................4

Dokumenty ZSF

Uznesenie z Rady ZSF z 7. 6. 2014 ...........................................5
Projekty Komisie námetovej filatelie ZSF ...........................................6

Slovenská známka

Slovenská známková tvorba II. štvrťroka 2014 ..................8
Inaugurácia známok Manet 90 a Jawa 50 Pionier ................11
Dvojité moletáže ..............................12

Poštová história

Pošta vo Vysokých Tatrách ....................14
Hybe v dejinách pošty a poštovníctva .......................18
Pošta na území Slovenska v roku 1776 .......................19

Výstavy a kongresy

HUNFILA 2014 – Historický úspech Slovenskej filatelie ....................21
GALAFILA 2014 .......................23
Mestská filatelistická výstava na počesť Dní mesta Košice .......................24
Významný úspech slovenských exponátov na Medzinárodnej filatelistickej výstave v Paríži .......................26

Z klubov a regiónov

Milan Rastislav Štefánik, vedec, vojak, diplomat (II) ......................27
70 rokov organizovanej filatelie v Liptovskom Mikuláši ..............29
Výstava 100 rokov od Velkej vojny 1914 - 1918 v Trenčíne .......................................31
Filatelistické výstavy v Galante ......................32

Spoločenská kronika

Rozlúčili sme sa s Ervínom Horváthom ................................................34

Inzercia

Sběratel 2014 .......................................................................... 34Kompletný časopis:

PDF dokument Spravodajca Zväzu slovenských filatelistov 2014/2

Kompletné číslo Spravodajcu ZSF 2014/2 nájdete v elektronickej forme na internetovej stránke Zväzu slovenských filatelistov: Časopis Spravodajca ZSF - Ročník 2014 alebo si ho môžete objednať v tlačenej forme na adrese: Sekretariát ZSF, Radlinského 9, 812 11 Bratislava.
Zdroj: Internetová stránka Zväzu slovenských filatelistov www.slovenskafilatelia.sk.Post a comment

Author: Vojtech Jankovič
Source: www.slovenskafilatelia.sk
Published: 11. 07. 2014 11:00
 
A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published

A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published
A new Spravodaj ZSF 2014/2 was published
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Keby rozhodovala len cena, všetci by jazdili na Trabantoch.

(Tamás Kasza)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk