Signed graphic sheet of Rudolf Cigánik - 600th anniversary of the death of Ján Žižka from Trocnov

An extraordinary offer of the author's hand-signed graphic sheet of the academic painter Rudolf Cigánik under the title - who are God's warriors.

19. 04. 2024

Books, magazines and other publications:
A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/2 (76)

A new issue of the bulletin Svätý Gabriel 2014/2 (76)
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.svgabriel.sk
Published: 19. 06. 2014 17:39

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Ak ste zberateľ kresťanskej filatelie alebo len jednoducho máte záujem o aktuálne informácie o dianí v kresťanskej filatelii, práve vyšlo nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/2 (76).

Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/2 (76) Informačný bulletin Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku Svätý Gabriel 2014/2 (76)


Obsah filatelistického bulletinu Svätý Gabriel 2014/2 (76):


 • Milí priatelia! (príhovor predsedu)
 • 46. stretnutie SSG
 • sv. Cyril a Metod – emisia 1935
 • Rogier van der Weyden: Stretnutie
 • Traja blahoslavení mučeníci v Maďarsku
 • sv. Kazimír
 • Svätorečenie JP II. – materiál SR
 • „Bratislavské“ svätorečenie JP II.
 • Svätorečenie JP II. – poštové pečiatky
 • sv. Ivo z Treguier
 • Michelangelo Buonarotti, 1475-1564
 • Novinky Slovenskej pošty – kresťanská tematika
 • Novinky Českej pošty – kresťanská tematika
 • Kronika Sv.Gabriela
 • Bratislavské zberateľské dni
 • Platba členských príspevkov a členská základňa SSG

Kompletný časopis:

PDF dokument Bulletin Svätý Gabriel 2014/2 (76)


Bližšie informácie o Spoločenstve kresťanskej filatelie ako i všetky čísla bulletinu Sv. Gabriel nájdete na stránke www.svgabriel.sk.


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists