All-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia)

Invitation to all-Slovak meeting of collectors in Banska Bystrica (Slovakia).

22. 09. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
A vivid philatelic life in Levice

A vivid philatelic life in Levice
Author: Dezider Birčák
Published: 21. 05. 2014 20:54

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Krátke video-reportáže z dvoch akcií pre filatelistov a o filatelistoch v Leviciach hodné nasledovania.

V Leviciach to veru frčí! Výborné burzy každý štvrťrok a teraz aj krásna inaugurácia krásnej známky v krásnej synagóge. No uznajte, nie je život filatelistu v Leviciach krásny?


Uvedenie poštovej známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v Leviciach (8. 1. 2014)Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v LeviciachCeloslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach (24. 3. 2014)Filatelia - Celoslovenská burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach.


Author: Dezider Birčák

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists