Svetová výstava poštových známok EFIRO 2024 - Zlaté ťaženie slovenskej filatelie pokračuje (česky)

Zhodnotenie svetovej výstavy EFIRO 2024 v Bukurešti dlhoročným úspešným vystavovateľom, nie však porotcom, Jaromírom Petříkom.

17. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Živý filatelistický život v Leviciach

Živý filatelistický život v Leviciach
Autor: Dezider Birčák
Publikované: 21. 05. 2014 20:54

Krátke video-reportáže z dvoch akcií pre filatelistov a o filatelistoch v Leviciach hodné nasledovania.

V Leviciach to veru frčí! Výborné burzy každý štvrťrok a teraz aj krásna inaugurácia krásnej známky v krásnej synagóge. No uznajte, nie je život filatelistu v Leviciach krásny?


Uvedenie poštovej známky Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v Leviciach (8. 1. 2014)Poštová známka Kultúrne dedičstvo Slovenska: Synagóga v LeviciachCeloslovenská filatelistická burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach (24. 3. 2014)Filatelia - Celoslovenská burza s medzinárodnou účasťou v Leviciach.


Autor: Dezider Birčák

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov