Interest in Jiří and Pavel Fiedler`s postcards from Slovakia

I am interested in buying postcards photographed in Slovakia from Jiří and Pavel Fiedler...

15. 05. 2023

Messages and notifications

Beginning    <<   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >>   End
21. 08. 2013

Last farewell to Andrej Tekel

Slová rozlúčky s významným slovenským filatelistom a vzácnym človekom Andrejom Tekeľom a krátka fotoreportáž z jeho poslednej cesty v bratislavskom krematóriu.

05. 08. 2013

Historic transport of mail

Informácia o historickej preprave poštových zásielok "PONY EXPRESS SLOVAKIA 2013" v Bratislave.

10. 07. 2013

Cyril-Metodian by philatelic-tourist way

Fotoreportáž z ďalšieho filatelistického výstupu na vrcholy Slovenska. Tentokrát na Zobor pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovanov.

23. 05. 2013

Celebrations of the 900th anniversary of Piestany

Informácia o filatelistickej prezentácii mesta Piešťany pri príležitosti osláv 900. výročia - príležitostný odtlačok výplatného stroja, príležitostné pečiatky, personalizovaná celinová obálka a tlačový list so známkami s personalizovanými kupónmi.

17. 05. 2013

Privatization of the British Royal Mail is coming

Informácia o blížiacej sa privatizácii britskej Kráľovskej pošty Royal Mail, ktorá môže mať dopad nielen na bežných používateľov ale aj na zberateľov poštových známok a iných filatelistických produktov.

Beginning    <<   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >>   End

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists