Art: Ján Rombauer (1782 - 1849) - Saint Martin with a beggar

Postage stamp from the ART series with a depiction of a painting by Ján Rombauer - Saint Martin with a beggar.

21. 10. 2022

Exhibitions, competitions and other events:
Ceremonial opening of the promotional exhibition of Liechtenstein postage stamps in Bratislava

Ceremonial opening of the promotional exhibition of Liechtenstein postage stamps in Bratislava
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od P. Osuského)
Published: 11. 09. 2013 10:42

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o slávnostnom otvorení propagačnej výstavy lichtenštajnských známok v Bratislave za účasti princa Michaela von und zu Liechtenstein.


Hárček Lichtenštajnsko - Liechteinsteinische adendesausstellung Vaduz 1934 (Michel B.1)


Slávnostné otvorenie výstavy lichtenštajnských poštových známok sa uskutoční v stredu 18. septembra v Liberálnom dome na Priemyselnej 8 v Bratislave (250 m smerom k Štrkovcu od konečnej zastávky trolejbusu č. 207 na Trenčianskej ul.) o 15.30 hod. Výstavu otvorí princ Michael von und zu Liechtenstein. Vstup na otvorenie je voľný.


Súvisiace podujatia:


Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od P. Osuského)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists