New issue of the newsletter OLYMPSPORT 2021/1 (185)

New issue of the newsletter of the Czech Association for the Olympic and Sports Philately OLYMPSPORT.

24. 04. 2021

Exhibitions, competitions and other events:
Ceremonial opening of the promotional exhibition of Liechtenstein postage stamps in Bratislava

Ceremonial opening of the promotional exhibition of Liechtenstein postage stamps in Bratislava
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od P. Osuského)
Published: 11. 09. 2013 10:42

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o slávnostnom otvorení propagačnej výstavy lichtenštajnských známok v Bratislave za účasti princa Michaela von und zu Liechtenstein.


Hárček Lichtenštajnsko - Liechteinsteinische adendesausstellung Vaduz 1934 (Michel B.1)


Slávnostné otvorenie výstavy lichtenštajnských poštových známok sa uskutoční v stredu 18. septembra v Liberálnom dome na Priemyselnej 8 v Bratislave (250 m smerom k Štrkovcu od konečnej zastávky trolejbusu č. 207 na Trenčianskej ul.) o 15.30 hod. Výstavu otvorí princ Michael von und zu Liechtenstein. Vstup na otvorenie je voľný.


Súvisiace podujatia:


Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od P. Osuského)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists