Technical monuments: Solivar in Prešov

Commemorative postage stamp from the Technical monuments series depicting the historic salt warehouse in Solivar in Prešov

11. 06. 2021

Exhibitions, competitions and other events:
The best Slovak and Czech postage stamps at the Nitrafila 2013 exhibition

The best Slovak and Czech postage stamps at the Nitrafila 2013 exhibition
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.etrend.sk
Published: 02. 07. 2013 10:50

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o prípravách najväčšieho filatelistického podujatia na Slovensku v roku 2013: Spolu 58 exponátov porota rozdelila do siedmich súťažných tried dospelých účastníkov a do troch kategórií mládežníkov.

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists