Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

25. 08. 2024

New releases, inaugurations, the most beautiful stamps, competitions:
Byzantine mission is the first written mention of postal consignment

Byzantine mission is the first written mention of postal consignment
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.teraz.sk
Published: 05. 07. 2013 15:11

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Zaujímavé informácie o vydaní poštovej známky v hárčekovej úprave 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Základné informácie:


Hárčeková úprava:

Poštová známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (hárčeková úprava)


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists