Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Byzantská misia je prvou písomnou zmienkou o poštovej zásielke

Byzantská misia je prvou písomnou zmienkou o poštovej zásielke
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.teraz.sk
Publikované: 05. 07. 2013 15:11

Zaujímavé informácie o vydaní poštovej známky v hárčekovej úprave 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Základné informácie:


Hárčeková úprava:

Poštová známka 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (hárčeková úprava)


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov