100th anniversary of the Slovak National Theater

Commemorative postage stamps devoted to the 100th anniversary of the Slovak National Theater in Bratislava.

28. 02. 2020

Organized philately:
Collectors circle of young philatelists in Bratislava (2013/2014)

Collectors circle of young philatelists in Bratislava (2013/2014)
Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov od Daniely Schmidtovej)
Published: 06. 09. 2013 10:40

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Otvorenie krúžku mladých filatelistov v Bratislave v školskom roku 2013/2014.

Vďaka aktivite vedúcej mladých filatelistov Daniele Schmidtovej otvára KF 52-28 Dunaj v Bratislave aj v školskom roku 2013/2014 krúžok mladých filatelistov. Ak máte záujem o zbieranie poštových známok, obálok, pečiatok a pod. a ste vo veku 6 - 21 rokov alebo máte dieťa či vnuka v tomto veku, neváhajte kontaktovať vedúcu, nových členov radi privítajú behom celého roka. Mladí záujemcovia o zbieranie známok sa stretávajú pravidelne každý pondelok od 16:00 v Miestnej knižnici na Vavilovovej ulici č. 24 v Bratislave - Petržalke.

Kontaktné informácie:
  • Meno vedúcej: Daniela Schmidtová
  • Telefón: 02/622 44 668, 02/502 27 330
  • Mobil: 0903 / 34 68 96
  • Email: daniela.schmidtova@spn.sk

Krúžok mladých filatelistov pri KF 52-28 Dunaj v Bratislave
 

PDF logo Plagátik na stiahnutie - Krúžok mladých filatelistov Dunaj


Súvisiace podujatia:


Author: Vojtech Jankovič (s použitím podkladov od Daniely Schmidtovej)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists