Petra Vlhova - Alpine Skiing World Cup 2020/21

Postage stamp issued in honor of the victory of the Slovak skier Petra Vlhová in the overall classification of the Alpine Skiing World Cup 2020/21.

03. 11. 2021

Messages and notifications

Beginning    <<   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >>   End
15. 07. 2009

Pop-culture philately

Informácia o vydaní poštových známok venovaných známej komiksovej rodine Simpsonovcov.

23. 01. 2009

Inauguration of a postage stamp

Informácia o účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho na slávnostnom uvedení poštovej známky Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky.

16. 07. 2008

Public statement to postal services

Verejné vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na žiadosť Európskej komisie uvádxzajúce, že poštové služby, ku ktorým sú poskytované prídavné – dodatočné služby, t.j. služby s pridanou hodnotou, nepatria do poštovej výhrady.

Beginning    <<   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists