Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

21. 08. 2022

Messages and notifications

Beginning    <<   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >>   End
16. 07. 2008

Public statement to postal services

Verejné vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na žiadosť Európskej komisie uvádxzajúce, že poštové služby, ku ktorým sú poskytované prídavné – dodatočné služby, t.j. služby s pridanou hodnotou, nepatria do poštovej výhrady.

Beginning    <<   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists