New issue of the bulletin SV. GABRIEL 2023/4 (120)

New issue of the SAINT GABRIEL philatelic newsletter of the Society of collectors of philatelic materials with Christian themes in Slovakia.

09. 12. 2023

Messages and notifications

Beginning    <<   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >>   End
17. 12. 2009

Philately does not die

Popularizačný článok o fascinujúcom svete poštových známok doplnený názormi a postrehmi viacerých známych slovenských filatelistov.

15. 07. 2009

Pop-culture philately

Informácia o vydaní poštových známok venovaných známej komiksovej rodine Simpsonovcov.

23. 01. 2009

Inauguration of a postage stamp

Informácia o účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho na slávnostnom uvedení poštovej známky Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska – predrománske a románske pamiatky.

16. 07. 2008

Public statement to postal services

Verejné vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na žiadosť Európskej komisie uvádxzajúce, že poštové služby, ku ktorým sú poskytované prídavné – dodatočné služby, t.j. služby s pridanou hodnotou, nepatria do poštovej výhrady.

Beginning    <<   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists