Czechoslovakia after 1945 - Let`s go for mushrooms II

Presentation of the issue of Czechoslovak postage stamps Jedovaté huby (Poisonous mushrooms) from 1989 with a focus on its thematic use and possibilities of specialization.

19. 08. 2023

Post and postal services:
Public statement to postal services

Public statement to postal services
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.telecom.gov.sk
Published: 16. 07. 2008 23:37

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Verejné vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na žiadosť Európskej komisie uvádxzajúce, že poštové služby, ku ktorým sú poskytované prídavné – dodatočné služby, t.j. služby s pridanou hodnotou, nepatria do poštovej výhrady.

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists