Unique graphic set by Rudolf Cigánik - Slovak personalities known in the stamp

An extraordinary offer of the author's hand-signed set by the academic painter Rudolf Cigánik under the title Slovak personalities known in the stamp (5 portraits of Slovak personalities).

13. 04. 2022

Exhibitions, competitions and other events:
BIG CHILDREN HOLIDAYS COMPETITION

BIG CHILDREN HOLIDAYS COMPETITION
Author: POFIS
Source: www.pofis.sk
Published: 26. 05. 2009 12:58

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Veľká detská prázdninová súťaž detských kresieb z prázdnin so zaujímavými cenami.

Nakreslite svoj najkrajší prázdninový zážitok na druhú stranu poštového lístka a pošlite nám ho do 31. augusta na adresu:

POFIS, Námestie slobody 27, 817 98 Bratislava 15

Autorov troch najlepších návrhov odmeníme zaujímavými filatelistickými cenami.

Najšikovnejší maliari dostanú tlačový list známky s personalizovaným kupónom s vlastnou kresbou na kupóne.

Obrázky je vhodné kresliť na šírku poštového lístka.

Vyhodnotenie súťaže sa bude konať 8. septembra 2009 v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici, kde budú detské práce vystavené.


Letak


Author: POFIS

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists