Nové a aktualizované články v sekcii Aktuality - Odborné príspevky

Prehľad nových a aktualizovaných článkov v sekcii Aktuality - Odborné príspevky, ktorá je venovaná odborným informáciám pre zberateľov filatelistických materiálov a záujemcov o filateliu a poštové známky

11. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
VEĽKÁ DETSKÁ PRÁZDNINOVÁ SÚŤAŽ

VEĽKÁ DETSKÁ PRÁZDNINOVÁ SÚŤAŽ
Autor: POFIS
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 26. 05. 2009 12:58

Veľká detská prázdninová súťaž detských kresieb z prázdnin so zaujímavými cenami.

Nakreslite svoj najkrajší prázdninový zážitok na druhú stranu poštového lístka a pošlite nám ho do 31. augusta na adresu:

POFIS, Námestie slobody 27, 817 98 Bratislava 15

Autorov troch najlepších návrhov odmeníme zaujímavými filatelistickými cenami.

Najšikovnejší maliari dostanú tlačový list známky s personalizovaným kupónom s vlastnou kresbou na kupóne.

Obrázky je vhodné kresliť na šírku poštového lístka.

Vyhodnotenie súťaže sa bude konať 8. septembra 2009 v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici, kde budú detské práce vystavené.


Letak


Autor: POFIS

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov