Looking-buying for red meter Michalovce Pivovar Slovensko

Looking for the red meter Michalovce Pivovar from the Slovak State period 1939 - 45

13. 02. 2021

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Announcement of the results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp, FDC and commemorative cancellation of 2008

Announcement of the results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp, FDC and commemorative cancellation of 2008
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)
Source: ZSF
Published: 22. 04. 2009 15:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Výsledky ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008.

Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s redakciami časopisov Zberateľ, Filatelie, Poštové zvesti a Spravodajca ZSF vyhlásili 16. verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku a najkrajšiu obálku prvého dňa roka 2008. Anketa bola organizovaná s cieľom spoznať ohlas filatelistov i širokej verejnosti na slovenskú známkovú tvorbu.

Do ankety sa zapojilo 858 účastníkov, z toho 385 z Českej republiky a 6 z ostatných krajín Európy, ktorí odpovedali na nasledujúce tri otázky:

 • Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
 • Ktorú príležitostnú poštovú pečiatku používanú v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
 • Ktorú obálku prvého dňa (FDC) roku 2008 považuje za najkrajšiu?
.

V ankete o najkrajšiu poštovú známku roka 2008 sa na prvých troch miestach umiestnili tieto poštové známky:

 1. miesto: Umenie – Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi s počtom hlasov 159, autorom grafickej úpravy a rytiny poštovej známky je Rudolf Cigánik

  Poštová známka Umenie – Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi

 2. miesto: Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka s počtom hlasov 117, autor výtvarného návrhu hárčeka je Dušan Kállay s použitím fotografií Karola Plicku, rytcom poštovej známky je Miloš Ondráček.

  Poštová známka Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka

 3. miesto: Umenie - Jozef Baláž: Ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok, 1975, s počtom hlasov 80. Autorom grafickej úpravy a rytiny poštovej známky je František Horniak.

  Poštová známka Umenie - Jozef Baláž: Ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok, 1975

Do ankety o najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008 sa zapojilo celkovo 390 účastníkov. Na základe ich hlasov sa prvých troch miestach umiestnili nasledujúce príležitostné poštové pečiatky:

 1. miesto: 90. výročie vydania prvej poštovej známky ČSR, s počtom hlasov 60, autormi výtvarného návrhu sú Ivan Kubela a Vladimíra Kmeťová.

  Príležitostná pečiatka 90. výročie vydania prvej poštovej známky ČSR

 2. miesto: Queen Elizabeth II s počtom hlasov 31, autorom výtvarného návrhu je Rudolf Cigánik

  Príležitostná pečiatka Queen Elizabeth II

 3. miesto získali dve pečiatky: Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, autorom výtvarného návrhu je Miroslav Regítko a Vianočná pošta, autorom výtvarného návrhu je Martin Stripaj, s počtom hlasov po 20.

  Príležitostná pečiatka Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  Príležitostná pečiatka Vianočná pošta

Do ankety o najkrajšie FDC (obálku prvého dňa) roka 2008 sa zapojilo 411 účastníkov. Na základe ich hlasov sa prvých troch miestach umiestnili tieto FDC:

 1. miesto: Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka, s počtom hlasov 62, autor výtvarného návrhu FDC je Dušan Kállay a rytec FDC je Miloš Ondráček.

  Obálka prvého dňa (FDC) Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka

 2. miesto: 15 rokov Slovenskej republiky s počtom hlasov 45, autor výtvarného návrhu FDC je Peter Augustovič.

  Obálka prvého dňa (FDC) 15 rokov Slovenskej republiky

 3. miesto: Vianoce 2008 s počtom hlasov 42, autor výtvarného návrhu FDC je Arnold Feke.

  Obálka prvého dňa (FDC) Vianoce 2008

Slovenská pošta, a. s., a Zväz slovenských filatelistov ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili do ankety. Slovenská pošta venuje každému účastníkovi ankety, ktorý odpovedal aspoň na jednu z otázok, poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roka 2008. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutoční 16. mája 2009 pri príležitosti vyhodnotenia filatelistickej výstavy SLOVENSKO 2009 a vernisáži výstavy autorov výtvarných návrhov prvých eurových poštových známok „12 znamení“ v galérii M´ART PRINT GALLERY vo Veľkom Záluží.


Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists