Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia

Poštová známka v hárčekovej úprave z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 300. výročie narodenia vzdelaného cestovateľa, ľudového liečiteľa, zberateľa, mnícha Cypriána (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, FDC a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008

Vyhlásenie výsledkov ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, FDC a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)
Zdroj: ZSF
Publikované: 22. 04. 2009 15:21

Výsledky ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008.

Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s redakciami časopisov Zberateľ, Filatelie, Poštové zvesti a Spravodajca ZSF vyhlásili 16. verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku a najkrajšiu obálku prvého dňa roka 2008. Anketa bola organizovaná s cieľom spoznať ohlas filatelistov i širokej verejnosti na slovenskú známkovú tvorbu.

Do ankety sa zapojilo 858 účastníkov, z toho 385 z Českej republiky a 6 z ostatných krajín Európy, ktorí odpovedali na nasledujúce tri otázky:

 • Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
 • Ktorú príležitostnú poštovú pečiatku používanú v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
 • Ktorú obálku prvého dňa (FDC) roku 2008 považuje za najkrajšiu?
.

V ankete o najkrajšiu poštovú známku roka 2008 sa na prvých troch miestach umiestnili tieto poštové známky:

 1. miesto: Umenie – Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi s počtom hlasov 159, autorom grafickej úpravy a rytiny poštovej známky je Rudolf Cigánik

  Poštová známka Umenie – Zoltán Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a kvetmi

 2. miesto: Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka s počtom hlasov 117, autor výtvarného návrhu hárčeka je Dušan Kállay s použitím fotografií Karola Plicku, rytcom poštovej známky je Miloš Ondráček.

  Poštová známka Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka

 3. miesto: Umenie - Jozef Baláž: Ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok, 1975, s počtom hlasov 80. Autorom grafickej úpravy a rytiny poštovej známky je František Horniak.

  Poštová známka Umenie - Jozef Baláž: Ilustrácia z knihy Sedemfarebný kvietok, 1975

Do ankety o najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008 sa zapojilo celkovo 390 účastníkov. Na základe ich hlasov sa prvých troch miestach umiestnili nasledujúce príležitostné poštové pečiatky:

 1. miesto: 90. výročie vydania prvej poštovej známky ČSR, s počtom hlasov 60, autormi výtvarného návrhu sú Ivan Kubela a Vladimíra Kmeťová.

  Príležitostná pečiatka 90. výročie vydania prvej poštovej známky ČSR

 2. miesto: Queen Elizabeth II s počtom hlasov 31, autorom výtvarného návrhu je Rudolf Cigánik

  Príležitostná pečiatka Queen Elizabeth II

 3. miesto získali dve pečiatky: Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, autorom výtvarného návrhu je Miroslav Regítko a Vianočná pošta, autorom výtvarného návrhu je Martin Stripaj, s počtom hlasov po 20.

  Príležitostná pečiatka Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského  Príležitostná pečiatka Vianočná pošta

Do ankety o najkrajšie FDC (obálku prvého dňa) roka 2008 sa zapojilo 411 účastníkov. Na základe ich hlasov sa prvých troch miestach umiestnili tieto FDC:

 1. miesto: Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka, s počtom hlasov 62, autor výtvarného návrhu FDC je Dušan Kállay a rytec FDC je Miloš Ondráček.

  Obálka prvého dňa (FDC) Spoločné vydanie s Českou republikou – Karol Plicka

 2. miesto: 15 rokov Slovenskej republiky s počtom hlasov 45, autor výtvarného návrhu FDC je Peter Augustovič.

  Obálka prvého dňa (FDC) 15 rokov Slovenskej republiky

 3. miesto: Vianoce 2008 s počtom hlasov 42, autor výtvarného návrhu FDC je Arnold Feke.

  Obálka prvého dňa (FDC) Vianoce 2008

Slovenská pošta, a. s., a Zväz slovenských filatelistov ďakujú všetkým, ktorí sa zapojili do ankety. Slovenská pošta venuje každému účastníkovi ankety, ktorý odpovedal aspoň na jednu z otázok, poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roka 2008. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety sa uskutoční 16. mája 2009 pri príležitosti vyhodnotenia filatelistickej výstavy SLOVENSKO 2009 a vernisáži výstavy autorov výtvarných návrhov prvých eurových poštových známok „12 znamení“ v galérii M´ART PRINT GALLERY vo Veľkom Záluží.


Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov