Additional information on the London souvenir sheet 1943

Article devoted to additional information on the "London Souvenir Sheet" issued on the occasion of the "Exhibition of Czechoslovak Stamps in London" in 1943.

09. 02. 2021

Interviews and social news:
Philately does not die

Philately does not die
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.sme.sk
Published: 17. 12. 2009 22:22

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Popularizačný článok o fascinujúcom svete poštových známok doplnený názormi a postrehmi viacerých známych slovenských filatelistov.

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists