Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Rozhovory a spoločenská kronika:
Filatelia neumiera

Filatelia neumiera
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.sme.sk
Publikované: 17. 12. 2009 22:22

Popularizačný článok o fascinujúcom svete poštových známok doplnený názormi a postrehmi viacerých známych slovenských filatelistov.

Základné informácie:


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov