Opening of the exhibition by František Horniak and introduction of the postage stamp Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450)

Video and photo report from the opening of the exhibition by František Horniak and the presentation of the post Adoration of the Magi Art: Adoration of the Magi from Zlaté Moravce (around 1450) in Zlaté Moravce.

11. 06. 2022

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Public poll for the most beautiful Slovak stamp, FDC and commemorative cancellation of 2008

Public poll for the most beautiful Slovak stamp, FDC and commemorative cancellation of 2008
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)
Source: ZSF
Published: 29. 01. 2009 00:00

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008.

Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s., vyhlasujú v spolupráci s redakciami časopisov Spravodajca ZSF, Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa (FDC) a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku vydanú, resp. používanú v roku 2008. Tento v poradí už 16. ročník ankety je obohatený o otázku týkajúcu sa obálok prvého dňa (FDC). Práve FDC dosahujú vysokú umeleckú hodnotu z hľadiska výtvarného spracovania, ale aj techniky tlače, ktorá je vo väčšine emisií realizovaná formou oceľotlače z plochej platne. To bol dôvod, prečo sa vyhlasovatelia ankety rozhodli zaradiť do ankety o najkrajšiu poštovú známku a príležitostnú poštovú pečiatku aj obálky prvého dňa.

Zámerom ankety je spoznať názory verejnosti, zamestnancov SP i milovníkov filatelie na slovenskú známkovú tvorbu za rok 2008 a získať ich podnetné návrhy.

Do ankety sa môže zapojiť každý, kto odpovie aspoň na jednu z prvých troch anketových otázok:
  1. Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
  2. Ktorú obálku prvého dňa vydanú v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
  3. Ktorú príležitostnú poštovú pečiatku v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
  4. Ktorý námet navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?

Účastníci ankety uvedú na každú otázku iba jednu odpoveď a svoje odpovede zašlú najneskôr do 15. marca 2009 najlepšie na poštovom lístku s uvedením svojho mena, čitateľnej adresy a podpisu na adresu:

        Zväz slovenských filatelistov
        Radlinského 9
        812 11 Bratislava

Poštový lístok treba označiť heslom ANKETA.

Každý účastník ankety, ktorý odpovie aspoň na jednu z uvedených otázok získa od Slovenskej pošty, a. s., špeciálny ďakovný poštový lístok s prítlačou najkrajšej poštovej známky roka 2008 a bude zaradený do zlosovania o vecné ceny.

Všetky poštové známky, obálky prvého dňa a príležitostné poštové pečiatky vydané v roku 2008 sú kompletne uverejnené na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. / POFIS www.pofis.sk a tiež na stránkach internetového portálu www.postoveznamky.sk:

V odpovedi k otázke č. 1 treba uviesť názov poštovej známky, k otázke č. 2 názov poštovej známky, ku ktorej bolo vydané FDC a k otázke č. 3 názov príležitostnej poštovej pečiatky, prípadne jej poradové číslo, dátum a poštu, na ktorej sa používala.
Vyhlasovatelia ankety sa tešia na vaše odpovede.


Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists