Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, FDC a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, FDC a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)
Zdroj: ZSF
Publikované: 29. 01. 2009 00:00

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa a príležitostnú poštovú pečiatku roka 2008.

Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s., vyhlasujú v spolupráci s redakciami časopisov Spravodajca ZSF, Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa (FDC) a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku vydanú, resp. používanú v roku 2008. Tento v poradí už 16. ročník ankety je obohatený o otázku týkajúcu sa obálok prvého dňa (FDC). Práve FDC dosahujú vysokú umeleckú hodnotu z hľadiska výtvarného spracovania, ale aj techniky tlače, ktorá je vo väčšine emisií realizovaná formou oceľotlače z plochej platne. To bol dôvod, prečo sa vyhlasovatelia ankety rozhodli zaradiť do ankety o najkrajšiu poštovú známku a príležitostnú poštovú pečiatku aj obálky prvého dňa.

Zámerom ankety je spoznať názory verejnosti, zamestnancov SP i milovníkov filatelie na slovenskú známkovú tvorbu za rok 2008 a získať ich podnetné návrhy.

Do ankety sa môže zapojiť každý, kto odpovie aspoň na jednu z prvých troch anketových otázok:
  1. Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
  2. Ktorú obálku prvého dňa vydanú v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
  3. Ktorú príležitostnú poštovú pečiatku v roku 2008 považujete za najkrajšiu?
  4. Ktorý námet navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?

Účastníci ankety uvedú na každú otázku iba jednu odpoveď a svoje odpovede zašlú najneskôr do 15. marca 2009 najlepšie na poštovom lístku s uvedením svojho mena, čitateľnej adresy a podpisu na adresu:

        Zväz slovenských filatelistov
        Radlinského 9
        812 11 Bratislava

Poštový lístok treba označiť heslom ANKETA.

Každý účastník ankety, ktorý odpovie aspoň na jednu z uvedených otázok získa od Slovenskej pošty, a. s., špeciálny ďakovný poštový lístok s prítlačou najkrajšej poštovej známky roka 2008 a bude zaradený do zlosovania o vecné ceny.

Všetky poštové známky, obálky prvého dňa a príležitostné poštové pečiatky vydané v roku 2008 sú kompletne uverejnené na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. / POFIS www.pofis.sk a tiež na stránkach internetového portálu www.postoveznamky.sk:

V odpovedi k otázke č. 1 treba uviesť názov poštovej známky, k otázke č. 2 názov poštovej známky, ku ktorej bolo vydané FDC a k otázke č. 3 názov príležitostnej poštovej pečiatky, prípadne jej poradové číslo, dátum a poštu, na ktorej sa používala.
Vyhlasovatelia ankety sa tešia na vaše odpovede.


Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Slovenskej pošty, s.p. - POFISu)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov