Nature protection: Botanical Garden UPJS in Kosice - Magnolia grandiflora

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to the Magnolia grandiflora and the Botanical Garden UPJS in Kosice.

17. 06. 2020

Exhibitions, competitions and other events:
Children Competition - Collect and Win!

Children Competition - Collect and Win!
Author: Veronika Kopečná (POFIS)
Published: 01. 03. 2011 11:26

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Veľká detská súťaž Zbieraj a vyhraj! spojená so zábavou a filatelistickými darčekmi.

Slovenská pošta, a. s. a POFIS pripravili pre deti súťaž, spojenú so zábavou a filatelistickými darčekmi.

Stačí ak nazbierate 10 kusov použitých poštových známok z  listov, pohľadníc alebo balíkov, vystrihnete ich a pošlete na našu adresu s heslom „Zbieraj a vyhraj“. Vystrihnuté poštové známky posielajte do 31. 1. 2011 na adresu:

Slovenská pošta, a. s., POFIS, Námestie slobody 27, 817 98 Bratislava 15

Zlosovanie sa uskutoční 10. 2. 2011, kde vyžrebujeme desiatich výhercov, ktorí získajú album poštových známok za rok 2010 a novú knižku o filatelii pre začínajúcich zberateľov. Zoznam výhercov uverejníme na www.pofis.sk. Ceny pošleme poštou.


Leták k detskej súťaži v zbieraní poštových známok

PDF logo Plagátik na stiahnutie - Detská_súťaž - Zbieraj a vyhraj! (3 MB)


Zoznam výhercov


Detská publikácia "Ako začať zbierať známky"
Riško Špurnay, Zvolen; Tomáš Chovan, Ružomberok; Zuzana Sulová, Melčice - Lieskové; Albert Markus, Handlová; Filip Filčík, Pliešovce; Jolana Krnavcová, Klenove; Pavol Kondis, Humenné; Slovomíra Chovanová, Liptovská Teplička; Patrik Kubačka, Oravská Poruba; Karol Milan - pre začínajúci klub filatelistov.

Vzhľadom na vysoký záujem o súťaž sa organizátori súťaže rozhodli odmeniť ďalších výhercov ročníkmi poštových známok:
Ivan Mitter, Zvolen; Klaudia Krajčová, Žilina; Milan Halász, Košice; Christián Bačinský, Žilina; Šimon Talapa, Trnava; Sára Peťovská, Nitra; Nelka Gloríková, Svit; Veronika Ničová, Závod; Ivko Pukluš, Kežmarok; Martin Minárik, Trenčín.

Okrem toho všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže dostanú od Slovenskej pošty, a. s., malý darček.


Súvisiace materiály:
Ďalšie informácie o súťaži:


Author: Veronika Kopečná (POFIS)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists