80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Detská súťaž - Zbieraj a vyhraj!

Detská súťaž - Zbieraj a vyhraj!
Autor: Veronika Kopečná (POFIS)
Publikované: 01. 03. 2011 11:26

Veľká detská súťaž Zbieraj a vyhraj! spojená so zábavou a filatelistickými darčekmi.

Slovenská pošta, a. s. a POFIS pripravili pre deti súťaž, spojenú so zábavou a filatelistickými darčekmi.

Stačí ak nazbierate 10 kusov použitých poštových známok z  listov, pohľadníc alebo balíkov, vystrihnete ich a pošlete na našu adresu s heslom „Zbieraj a vyhraj“. Vystrihnuté poštové známky posielajte do 31. 1. 2011 na adresu:

Slovenská pošta, a. s., POFIS, Námestie slobody 27, 817 98 Bratislava 15

Zlosovanie sa uskutoční 10. 2. 2011, kde vyžrebujeme desiatich výhercov, ktorí získajú album poštových známok za rok 2010 a novú knižku o filatelii pre začínajúcich zberateľov. Zoznam výhercov uverejníme na www.pofis.sk. Ceny pošleme poštou.


Leták k detskej súťaži v zbieraní poštových známok

PDF logo Plagátik na stiahnutie - Detská_súťaž - Zbieraj a vyhraj! (3 MB)


Zoznam výhercov


Detská publikácia "Ako začať zbierať známky"
Riško Špurnay, Zvolen; Tomáš Chovan, Ružomberok; Zuzana Sulová, Melčice - Lieskové; Albert Markus, Handlová; Filip Filčík, Pliešovce; Jolana Krnavcová, Klenove; Pavol Kondis, Humenné; Slovomíra Chovanová, Liptovská Teplička; Patrik Kubačka, Oravská Poruba; Karol Milan - pre začínajúci klub filatelistov.

Vzhľadom na vysoký záujem o súťaž sa organizátori súťaže rozhodli odmeniť ďalších výhercov ročníkmi poštových známok:
Ivan Mitter, Zvolen; Klaudia Krajčová, Žilina; Milan Halász, Košice; Christián Bačinský, Žilina; Šimon Talapa, Trnava; Sára Peťovská, Nitra; Nelka Gloríková, Svit; Veronika Ničová, Závod; Ivko Pukluš, Kežmarok; Martin Minárik, Trenčín.

Okrem toho všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže dostanú od Slovenskej pošty, a. s., malý darček.


Súvisiace materiály:
Ďalšie informácie o súťaži:


Autor: Veronika Kopečná (POFIS)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov