Philately - The most famous personalities who collected postage stamps

Video-presentation of the most famous personalities of the world known to collect postage stamps.

30. 03. 2020

Interviews and social news:
Last farewell to Andrej Tekel

Last farewell to Andrej Tekel
Author: Vojtech Jankovič (text M. Bachratý, fotografie M. Jurkovič)
Published: 21. 08. 2013 12:37

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Slová rozlúčky s významným slovenským filatelistom a vzácnym človekom Andrejom Tekeľom a krátka fotoreportáž z jeho poslednej cesty v bratislavskom krematóriu.

V pondelkové dopoludnie sme sa rozlúčili s dlhoročným kolegom a priateľom, významným slovenským zberateľom, filatelistickým odborníkom, publicistom, porotcom a zväzovým funkcionárom v jednej osobe, nenápadným a vždy skromným Andrejom Tekeľom. Miesto dlhých slov pripájame úryvok z kondolenčnej reči azda jeho najbližšieho priateľa Mira Bachratého a niekoľko fotografických záberov Martina Jurkovič z poslednej rozlúčky s Andrejom Tekeľom v bratislavskom krematóriu. Slová Mira Bachratého sú...

Posledná rozlúčka s Andrejom Tekeľom

"... spomienkou na to, čo nášho spoločného priateľa a známeho - Ing. Andreja Tekeľa – sprevádzalo po celý život, čomu sa venoval s nesmiernym záujmom a nasadením a čo mu prinášalo bezpočetné okamihy radosti i šťastia, pocit sebarealizácie i spolupatričnosti. Spolu s ním sme zdieľali lásku k našej spoločnej záľube – filatelii, ktorú mal Andrej priam osudovo zapísanú vo svojich génoch.

Už jeho vstup do sveta poštových známok bol imponujúci – na rozdiel od nás, jeho vrstovníkov, očarených atraktívnymi ozúbkovanými obrázkami, on, spolu so svojím bratom Jozefom, nastúpil priamo do 1. triedy, ak tak môžem označiť náročnú zberateľskú oblasť známok medzivojnového Československa, v Andrejovom prípade najmä známok leteckých. Od samotného počiatku svojej zberateľskej činnosti niekedy začiatkom 70-tych rokov, pristupoval k filatelii nielen ako k záľube na voľný čas, ale aj ako k žriedlu poznania, predmetu vlastného štúdia a prostriedku komunikácie s okolitým svetom.

Čoskoro sa zapojil do aktivít Komisie mládeže v rámci Zväzu slovenských filatelistov, v radoch ktorého pôsobil až do sklonku svojho života. Už ako mládežník zostavil svoj prvý exponát leteckých známok, ovenčený mnohými vysokými hodnoteniami na domácich i zahraničných výstavách. S nesmiernym zanietením, húževnatosťou a vytrvalosťou študoval predmet svojho záujmu, sledoval a obdivuhodne dokumentoval všetko, čo s ním súviselo a získané poznatky publikoval vo filatelistických periodikách. Desiatky jeho článkov a štúdií, v mnohých prípadoch neprekonaných a neprekonateľných, mu priniesli obdiv, uznanie a rešpekt v radoch nielen slovenských, ale aj u českých a vôbec všetkých zberateľov, zaoberajúcich sa československou známkou. Svojou študijnou prácou sa významnou mierou podieľal na odhaľovaní falzifikátov poštových známok. Ako dlhoročný člen Komisie znalcov Zväzu slovenských filatelistov bol neúprosným a nekompromisným bojovníkom proti ich pôvodcom. V bratislavskej filatelistickej komunite nechýbal takmer pri žiadnej z početných filatelistických výstav organizovaných v našom meste, či už ako člen organizačného výboru alebo prispievateľ do výstavných katalógov. Svoje excelentné odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti využíval aj pri svojom pôsobení v Komisii porotcov Zväzu slovenských filatelistov. Ako prísny, ale na druhej strane chápajúci a vždy k pomoci pripravený výstavný porotca pôsobil na mnohých slovenských domácich i medzinárodných výstavách. Ani sebaväčšie úspechy a uznania však nedokázali narušiť jeho nesmiernu skromnosť a pokoru, ktorou nás tak fascinoval. ... "


Posledná rozlúčka s Andrejom Tekeľom


Posledná rozlúčka s Andrejom Tekeľom


Posledná rozlúčka s Andrejom Tekeľom


Posledná rozlúčka s Andrejom Tekeľom


Posledná rozlúčka s Andrejom Tekeľom


Posledná rozlúčka s Andrejom Tekeľom


Author: Vojtech Jankovič (text M. Bachratý, fotografie M. Jurkovič)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists