Issue plan of Slovak postage stamps for 2023

The issue plan of Slovak postage stamps for 2023.

13. 06. 2022

New issues, inaugurations, the most beautiful stamps:
Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2013

Public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2013
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od V. Kopečnej z POFISu)
Source: www.pofis.sk
Published: 11. 02. 2014 17:49
Updated: 26. 06. 2014 01:17

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2013, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta, a. s. v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov. Mediálnymi partnermi ankety sú: www.postoveznamky.sk, časopis FILATELIE a www.japhila.cz.

Hlasujte emailom: anketa.znamka@slposta.sk

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2013


Hlasujte emailom: anketa.znamka@slposta.sk


Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od V. Kopečnej z POFISu)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists