Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2013

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2013
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od V. Kopečnej z POFISu)
Zdroj: www.pofis.sk
Publikované: 11. 02. 2014 17:49
Aktualizované: 26. 06. 2014 01:17

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2013, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta, a. s. v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov. Mediálnymi partnermi ankety sú: www.postoveznamky.sk, časopis FILATELIE a www.japhila.cz.

Hlasujte emailom: anketa.znamka@slposta.sk

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2013


Hlasujte emailom: anketa.znamka@slposta.sk


Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov od V. Kopečnej z POFISu)

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov