Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Príležitostná pečiatka:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2013

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku 2013
Deň používania: 20. 09. 2014
 
Pošta: POPRAD 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti vyhlásenia Ankety o najkrajšiu poštovú známku 2013 v Poprade.


Textový motív: ANKETA O NAJKRAJŠIU POŠTOVÚ ZNÁMKU 2013

Obrazový motív: Číslica 1 v zúbkovanej známke a ornamenty.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov