Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Zväzové akcie (ZSF, SČF):
XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 v Poprade

XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 v Poprade
Miesto: Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12, Poprad
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014

Pozvanie na XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 v PopradeXXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 v Poprade


XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 v Poprade
Organizátori:

 • Klub filatelistov 54-17 Poprad
 • Slovenská pošta, a. s.
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Program XXXI. Dní filatelie Slovenska


20. september 2014, Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12, Poprad


 • 9:00 Otvorenie príležitostnej poštovej priehradky
 • 10:00 Otvorenie XXXI. Dní filatelie Slovenska
 • 10:05 Vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 2013
          Prednášková časť XXXI. DFS:
 • 10:35 Tatranské poštové známky, Ing. Jarmila Brichtová
 • 11:00 Výplatná známka „Poprad“ 23 Sk, č. 370, Ing. Miroslav Gerec
 • 11:25 Začiatky vydávania pohľadníc s námetom Vysokých Tatier, Ing. Zdeněk Baliga
 • 11:50 Prvá svetová vojna v Európe, jej dôsledky a odraz na známkach, Ing. Ján Rušin
 • 12:15 Dopad spoločensko – politických zmien v rokoch 1918 až 1920 na vývoj poštovníctva na území Spiša, František Divok
 • 12:40 Aktuálne trendy v tematickej filatelii – moderný tematický exponát, RNDr. Vojtech Jankovič
          13:05 – 15:00 obedňajšia prestávka

          Sprievodný program XXXI. DFS:
 • 15:00 Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad-Spišská Sobota
 • 16:00 Kostol sv. Juraja, Poprad-Spišská Sobota

21. september 2014, Stredná odborná škola, Okružná 25, Poprad


Každý účastník prednáškovej časti XXXI. ročníka Dni filatelie Slovenska v Poprade dostane Zborník, ktorý obsahuje všetky prednášky, ako i ďalšie články.


Ďalšie informácie a kontakty nájdete na klubovej stránke Klub filatelistov 54-17 Poprad.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov