XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Events of National Philatelic Unions (ZSF, SCF):
XXXI Slovak Philately Days 2014 in Poprad (Slovakia)

XXXI Slovak Philately Days 2014 in Poprad (Slovakia)
Location: Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12, Poprad
Entry: Free (no admission)
Date: 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

INvitation to the XXXI Slovak Philately Days 2014 in Poprad (Slovakia)XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 v Poprade


XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 v Poprade
Organizátori:

 • Klub filatelistov 54-17 Poprad
 • Slovenská pošta, a. s.
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Program XXXI. Dní filatelie Slovenska


20. september 2014, Tatranská galéria, Hviezdoslavova 12, Poprad


 • 9:00 Otvorenie príležitostnej poštovej priehradky
 • 10:00 Otvorenie XXXI. Dní filatelie Slovenska
 • 10:05 Vyhlásenie výsledkov Ankety o najkrajšiu poštovú známku za rok 2013
          Prednášková časť XXXI. DFS:
 • 10:35 Tatranské poštové známky, Ing. Jarmila Brichtová
 • 11:00 Výplatná známka „Poprad“ 23 Sk, č. 370, Ing. Miroslav Gerec
 • 11:25 Začiatky vydávania pohľadníc s námetom Vysokých Tatier, Ing. Zdeněk Baliga
 • 11:50 Prvá svetová vojna v Európe, jej dôsledky a odraz na známkach, Ing. Ján Rušin
 • 12:15 Dopad spoločensko – politických zmien v rokoch 1918 až 1920 na vývoj poštovníctva na území Spiša, František Divok
 • 12:40 Aktuálne trendy v tematickej filatelii – moderný tematický exponát, RNDr. Vojtech Jankovič
          13:05 – 15:00 obedňajšia prestávka

          Sprievodný program XXXI. DFS:
 • 15:00 Štátny archív v Levoči, pobočka Poprad-Spišská Sobota
 • 16:00 Kostol sv. Juraja, Poprad-Spišská Sobota

21. september 2014, Stredná odborná škola, Okružná 25, Poprad


Každý účastník prednáškovej časti XXXI. ročníka Dni filatelie Slovenska v Poprade dostane Zborník, ktorý obsahuje všetky prednášky, ako i ďalšie články.


Ďalšie informácie a kontakty nájdete na klubovej stránke Klub filatelistov 54-17 Poprad.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists