Search for a mysterious beauty unknown

Interesting findings about one seemingly ordinary postage stamp, which can also bring changes in reputable postage stamp catalogs

13. 07. 2020

Collectors' Bourses:
Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)

Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)
Location: Združená stredná škola (bývalé SOU stavebné), Okružná ul. 761/25, Poprad
Entry: Free (voluntary admission)
Date: 12. 09. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the Poprad Collectors Bourse open also for other memorabilia in Poprad (Slovakia).


Čas konania: 7:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: filatelia (známky), filokartia (pohľadnice), numizmatika (mince) a notafilia (bankovky) materiály. Ostatné zberateľské odbory sú vítané.

Organizátor: Klub filatelistov KF 54-17 Poprad

Informácie a objednávka stolov:
      Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Lacko
      Adresa: Jurkovičova 432, 059 35 Batizovce,
      Mobil: 0903 / 933 283

Popradská zberateľská burza v Poprade

Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj: Klub filatelistov KF 54-17 Poprad


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists