Sad news from Trnava - Janko Mička is no longer with us

Very sad news about the passing away of one of the most important Slovak and Czechoslovak philatelists - collector, publicist and the nestor of Slovak youth philately mgr. Ján Mička

18. 11. 2020

Collectors' Bourses:
Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)

Poprad Collectors Bourse in Poprad (Slovakia)
Location: Združená stredná škola (bývalé SOU stavebné), Okružná ul. 761/25, Poprad
Entry: Free (voluntary admission)
Date: 07. 11. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the Poprad Collectors Bourse open for philately and also for other memorabilia in Poprad (Slovakia)


Čas konania: 7:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: filatelia (známky), filokartia (pohľadnice), numizmatika (mince) a notafilia (bankovky) materiály. Ostatné zberateľské odbory sú vítané.

Organizátor: Klub filatelistov KF 54-17 Poprad

Informácie a objednávka stolov:
» Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Lacko
» Adresa: Jurkovičova 432, 059 35 Batizovce,
» Mobil: 0903 / 933 283

Popradská zberateľská burza v Poprade


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:
© Klub filatelistov KF 54-17 Poprad


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists