Pošta: XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014 - www.postoveznamky.sk

Známkové územia - Západný Irian

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na poštovú službu v západnej časti ostrova Nová Guinea.

07. 02. 2020

Príležitostná pečiatka:
XXXI. Dni filatelie Slovenska 2014

Deň používania: 20. 09. 2014
 
Pošta: POPRAD 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Poprade pri príležitosti konania XXXI. dní filatelie Slovenska v Poprade.


Textový motív: XXXI. DNI FILATELIE SLOVENSKA

Obrazový motív: Evanjelický Kostol Svätej Trojice v Poprade.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov