Lecture (KF 00-15): Blue prints of digital franking machines

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

03. 06. 2021

Exhibitions, competitions and other events:
Interesting and successful exhibition 100 YEARS FROM THE GREAT WAR

Interesting and successful exhibition 100 YEARS FROM THE GREAT WAR
Author: Vojtech Jankovič (na základe forografií od K. Milana)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 13. 06. 2014 17:20

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Krátka fotoreportáž z vernisáže výstavy "100 rokov od Veľkej vojny" pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny v roku 1914, ktorá sa konala v Posádkovom klube v Trenčíne.


Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY
 
Poštový lístok s príležitostnou známkou a príležitostnou poštovou pečiatkou zaslaný ako zásielka I. triedy (správna výška poštovného).


Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Zaujímavá a úspešná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY


Author: Vojtech Jankovič (na základe forografií od K. Milana)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists