The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

Philatelic Exhibitions:
Exhibition 100 YEARS FROM THE GREAT WAR

Exhibition 100 YEARS FROM THE GREAT WAR
Location: Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova 16, Trenčín
Entry: Free (no admission)
Date: 06. 06. 2014 - 18. 07. 2014

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Propagačná výstava pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny v roku 1914 v Posádkovom klube v Trenčíne.


Združená výstava pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny v roku 1914

100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY


Návštevníci výstavy budú mať možnosť vidieť poštovo-historické dokumenty z obdobia 1. svetovej vojny 1914 - 1918, zbrane, uniformy, medaily a iné materiály pripomínajúce túto apokalypsu ľudstva. Výstava sa uskutoční v dňoch 6. - 30. 6. 2014 v Posádkovom klube Trenčín. Vernisáž výstavy 5. 6. 2014 o 15,00 hod. Výstava je predĺžená do 18. 7. 2014. V mesiaci júl je z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov otvorená v pracovných dňoch v čase od 09,00 – 17,00 hod. Skupinovým návštevám bude v dňoch pracovného pokoja umožnená prehliadka iba po predchádzajúcom dohovore.

Organizátor výstavy: Klub filatelistov 52-19 Trenčín


Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

K výstave bude vydaný poštový príležitostný lístok s neúradnou prítlačou a príležitostná poštová pečiatka k vernisáži výstavy. Záujemcom o tento poštový lístok bude zaslaný v rámci Slovenska 1. triedou s poštovou známkou nominálnej hodnoty 0,65 € - Pocta pamiatke padlým v 1. svetovej vojne, ktorej vydanie plánuje Slovenská pošta dňa 2. 6. 2014.
Kontakt: Ing. Karol MILAN, tajomnk KF 52-19 Trenčín, Martina Rázusa 42, 911 01 Trenčín, E: karolmilan52@gmail.com, Tel: 0904 134 800Neoficiálna prítlač na poštovom lístku:
Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Výtvarný návrh príležitostnej poštovej pečiatky:
Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists