Do you know what the EXPONET virtual philatelic exhibition is and how it works?

Presentation of properties and demonstration of the use of the virtual philatelic exhibition EXPONET

30. 05. 2020

Philatelic Exhibitions:
Exhibition 100 YEARS FROM THE GREAT WAR

Exhibition 100 YEARS FROM THE GREAT WAR
Location: Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova 16, Trenčín
Entry: Free (no admission)
Date: 06. 06. 2014 - 18. 07. 2014

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Propagačná výstava pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny v roku 1914 v Posádkovom klube v Trenčíne.


Združená výstava pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny v roku 1914

100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY


Návštevníci výstavy budú mať možnosť vidieť poštovo-historické dokumenty z obdobia 1. svetovej vojny 1914 - 1918, zbrane, uniformy, medaily a iné materiály pripomínajúce túto apokalypsu ľudstva. Výstava sa uskutoční v dňoch 6. - 30. 6. 2014 v Posádkovom klube Trenčín. Vernisáž výstavy 5. 6. 2014 o 15,00 hod. Výstava je predĺžená do 18. 7. 2014. V mesiaci júl je z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov otvorená v pracovných dňoch v čase od 09,00 – 17,00 hod. Skupinovým návštevám bude v dňoch pracovného pokoja umožnená prehliadka iba po predchádzajúcom dohovore.

Organizátor výstavy: Klub filatelistov 52-19 Trenčín


Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

K výstave bude vydaný poštový príležitostný lístok s neúradnou prítlačou a príležitostná poštová pečiatka k vernisáži výstavy. Záujemcom o tento poštový lístok bude zaslaný v rámci Slovenska 1. triedou s poštovou známkou nominálnej hodnoty 0,65 € - Pocta pamiatke padlým v 1. svetovej vojne, ktorej vydanie plánuje Slovenská pošta dňa 2. 6. 2014.
Kontakt: Ing. Karol MILAN, tajomnk KF 52-19 Trenčín, Martina Rázusa 42, 911 01 Trenčín, E: karolmilan52@gmail.com, Tel: 0904 134 800



Neoficiálna prítlač na poštovom lístku:
Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Výtvarný návrh príležitostnej poštovej pečiatky:
Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists