Ponuka starších katalógov - Československo, Slovensko, Slovenský štát, Česko, Protektorát Čechy a Morava

Ponuka starších katalógov zameraných na Československa, Slovenska a Česka, vrátane Slovenského štátu 1913 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.

27. 01. 2021

Filatelistické výstavy:
Výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY
Miesto: Posádkový klub Trenčín (Dom armády), Hviezdoslavova 16, Trenčín
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 06. 06. 2014 - 18. 07. 2014

Propagačná výstava pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny v roku 1914 v Posádkovom klube v Trenčíne.


Združená výstava pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny v roku 1914

100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY


Návštevníci výstavy budú mať možnosť vidieť poštovo-historické dokumenty z obdobia 1. svetovej vojny 1914 - 1918, zbrane, uniformy, medaily a iné materiály pripomínajúce túto apokalypsu ľudstva. Výstava sa uskutoční v dňoch 6. - 30. 6. 2014 v Posádkovom klube Trenčín. Vernisáž výstavy 5. 6. 2014 o 15,00 hod. Výstava je predĺžená do 18. 7. 2014. V mesiaci júl je z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov otvorená v pracovných dňoch v čase od 09,00 – 17,00 hod. Skupinovým návštevám bude v dňoch pracovného pokoja umožnená prehliadka iba po predchádzajúcom dohovore.

Organizátor výstavy: Klub filatelistov 52-19 Trenčín


Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

K výstave bude vydaný poštový príležitostný lístok s neúradnou prítlačou a príležitostná poštová pečiatka k vernisáži výstavy. Záujemcom o tento poštový lístok bude zaslaný v rámci Slovenska 1. triedou s poštovou známkou nominálnej hodnoty 0,65 € - Pocta pamiatke padlým v 1. svetovej vojne, ktorej vydanie plánuje Slovenská pošta dňa 2. 6. 2014.
Kontakt: Ing. Karol MILAN, tajomnk KF 52-19 Trenčín, Martina Rázusa 42, 911 01 Trenčín, E: karolmilan52@gmail.com, Tel: 0904 134 800Neoficiálna prítlač na poštovom lístku:
Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY

Výtvarný návrh príležitostnej poštovej pečiatky:
Nesúťažná propagačná výstava 100 ROKOV OD VEĽKEJ VOJNY


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov